Đăng ký data

Bạn vui lòng chọn một trong các dịch vụ topup dưới đây để tiền hành nạp. Toàn bộ quá trình nạp đều được xử lý tự động 24/24.

Loại dịch vụ Chiết khấu
Gói Data ST Viettel 15%
Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái