Nạp tiền điện thoại
Số tiền nạp Chiết khấu
20,000 đ 2%
30,000 đ 2%
50,000 đ 2%
100,000 đ 2%
200,000 đ 2%
300,000 đ 2%
500,000 đ 2%
10,000 đ 2%
Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái