Nạp tiền điện thoại
Số tiền nạp Chiết khấu
10,000 đ 3%
20,000 đ 3%
30,000 đ 3%
50,000 đ 3%
100,000 đ 3%
200,000 đ 3%
300,000 đ 3%
500,000 đ 3%

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau

Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái