Nạp tiền điện thoại
Số tiền nạp Chiết khấu
10,000 đ 3%
20,000 đ 3%
30,000 đ 3%
50,000 đ 3%
100,000 đ 3%
200,000 đ 3%
300,000 đ 3%
500,000 đ 3%

Nạp Vinaphone trả trước

Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái