Thanh toán tiền điện

Bạn vui lòng chọn một trong các dịch vụ topup dưới đây để tiền hành nạp. Toàn bộ quá trình nạp đều được xử lý tự động 24/24.

Loại dịch vụ Phí thanh toán
EVN Hà Nội 0%
EVN HCM 0%
EVN Miền Trung 0%
EVN Miền Bắc 0%
EVN Miền Nam 0%
Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái